deti sa hraju

Športový klub v Hnúšti je v prvom rade misijnou aktivitou nášho zboru BJB Klenovec. Okrem toho je miestom, kde spoločne prežívame radosť so stretnutia s kamarátmi, radosť z pohybu, zaujímavých tradičných i netradičných hier.

V novom školskom roku 2015/2016 sme pre mladých z D.E.P.O. klubov pripravili nové priestory v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti. Dostali sme k dispozícii dve menšie miestnosti. Nachádzame sa v centre mesta, bližšie ku sídliskám, čo vyhovuje najmä rodičom. Náplň našich spoločných sobotných večerov ostala podobná ako v predchádzajúcom období, zamýšľame sa nad aktuálnymi témami, hráme sa kolektívne a spoločenské hry. Nikdy nechýba ani teplý čaj, malinovka a nejaká drobnosť na zahryznutie...

Pre decká z piatkového športového klubu a D.E.P.O. klubu sme na Veľkonočný pondelok poobede pripravili netradičnú prechádzku/špacírku po meste. Po klasických veľkonočných radovánkach, ako je polievanie a vinšovanie, mali možnosť využiť zvyšok dňa pri skutočnej zábave. Aby sa tieto krásne okamihy zvečnili nemohli chýbať ani fotografi.

Na toto podujatie okrem pozvánky upozorňovala aj mini básnička.

Veľkonočná foto špacírka vás dnes čaká,
zábava to bude, veru, všakovaká...

V školskom roku 2014/2015 sme sa po dobrých ohlasoch z prvých pokusov D.E.P.O. klubov rozhodli pokračovať v tejto aktivite. D.E.P.O. klub je určený pre deti a mládež od 10 rokov, kde spolu diskutujeme o rôznych aktuálnych témach, hráme sa kolektíve, kartové či stolové hry, spoznávame sa...

Hurá! Vďaka Bohu, môžeme mať za sebou prvý klub pre staršie deti z nášho detského športového klubu v Hnúšti. Myšlienka o mieste, kde by mohli chodiť staršie deti z piatkového klubu sa rodila už dlhšie. Bola to túžba po čase, kedy by sme s nimi mohli budovať osobnejšie vzťahy, priniesť ešte viacej zvesti o našom Bohu...

Všetci máme veľkú radosť, keď nám niekto povie dobrú správu a práve taká dobrá správa znela aj 24. decembra v našom spoločnom štedrovečernom zhromaždení. Zvestovali ju hlavne deti spoločne s mládežou a znela takto: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ (Biblia, Evanjelium podľa Lukáša 2, 10-11)

Obsah tejto správy nám prináša veľkú radosť, pretože sa z nej dozvedáme o tom, že sám Boh prichádza k nám biednym ľuďom, aby nakoniec vykonal ten najúžasnejší skutok – spasil nás, ak v Neho uveríme!

Počas večera sme spievali tieto vianočné piesne: Jozef a Mária k Betlému kráčajú, Len jasličky chudobné, Zvonia zvony vianočné. Mládežníci s besiedkármi si pripravili scénku o tom, čo by malo byť v našich životoch/rodinách dôležité. Či má v nich miesto Pán Boh, alebo sú to úplne iné veci, ktorými sa napĺňame. Scénka mala názov: Problém kostol. Staršie dievčatá nám prečítali pekné príbehy:

Ako steblo slamy a Starenka, ktorá očakávala Boha. Mladšie deti sa naučili naspamäť vianočné básničky, dokonca z detských úst zaznela krásna pieseň: Mária má dieťa, s klavírnym a husľovým doprovodom...

Podkategórie

(Dôvera-Empatia-Priateľstvo-Ochrana) Klubcentrá a kluby DEPO vytvárajú podmienky pre trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je v úzkej spolupráci s ďalšími subjektmi, budovať v rámci SR sieť klubov a centier DEPO. Táto platforma už teraz vytvára podmienky pre vzájomnú pomoc a inšpiráciu, spoločné akcie, vzdelávanie a podobne.
Detičkovo je klub pre mamičky a ich detičky, kde sa spolu hráme, rozprávame sa a tešíme sa jeden z druhého :) Stretnutia pravidelne v utorok o 16:00 v spodných priestoroch modlitebne alebo na dvore podľa počasia. Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke detičkova.