deti na vianoce

V poobedných hodinách sa v modlitebni BJB v Klenovci rozozneli hlasy detí, ktoré zvestovali príchod Ježiša Krista na túto zem. Pripravili si peknú scénku, ktorá ukazovala rôznorodé rodiny a ich rozdielne pohľady na Vianoce.
- Odkaz na fotoalbum -

Už niekoľko rokov sa každý rok v decembri koná v našej obci predvianočné podujatie Pokoj ľuďom dobrej vôle. A náš spevokol tam nemohol chýbať. Viac sa o tomto peknom podujatí dočítate na týchto stránkach:
Echoviny - regionálne spravodajstvo
Klenovec - oficiálna webstránka obce

Vinšujem klenovčanom radostné sviatky a hlavne veľa zdravia. V tomto období takéto priania vyslovujeme aj počujeme často. Je to milé. Znamená to, že nechodíme okolo seba nevšímavo.Hlavne to zdravie – zdôrazníme. A veľa dôvodov na radosť v kruhu rodiny. Možno sa nám mnohým splnia tieto priania. Niektorí ľudia ani nepotrebujú nejaké prianie. Všetko si vedia zariadiť,všetko sa im darí.

Aké to budú vianoce? Opýtala sa ma s plačom matka, ktorá v tomto roku pochovala syna. Iná,ktorej zomrel manžel a staral sa o ňu, pretože bola bezvládna sa opýtala:“tak čo na to povieš?“

V Klenovskom kultúrnom dome bol 19.12. 2012 veľmi zaujímavý koncert. Už názov vzbudzoval pozornosť: NÁŠ ŽIVOT S BOHOM - AMARO DŽIVIPEN LE DEVLEHA. Slovensky aj Róm-sky. Rómovia aj Slováci spievali v obidvoch jazykoch jednoduché kresťanské piesne. Nebol to koncert na pobavenie, ale na zamyslenie. Rómska skupina z Cinobane prišla zaspievať a porozprávať o svojich zmenených životoch. O tom, ako sa dajú problémy v živote riešiť, nie od nich utekať. Nemuseli nám ani veľmi opisovať ťažké sociálne pomery v rómskej komunite, pretože ich dôverne poznáme aj v Klenovci.

34. ročník GMFS – Klenovská Rontouka, bol pre nás prvým kedy sme sa aktívne zapojili do diania v obci. Týždeň pred touto impozantnou akciou sme začali s úpravou priestorov. Asi najvýraznejšou a najfarebnejšou zmenou prešiel starý dom (kedysi sklad) naľavo od modlitebne. Čulý ruch a pribúdajúce kresby zvierat na stenách v ľuďoch vzbudzovali zvedavosť. „Čo to tam chystáte?“ pýtali sa susedia, kolegovia, známi. „Pripravujeme svoj dvor, príďte sa k nám pozrieť,“ znela naša odpoveď...

Konferencia pre strednú generáciu 2012

V dňoch 25-27.5.2012 v hoteli Máj v Liptovskom Jáne sa uskutočnila historicky prvá vzdelávaco-relaxačná konferencia BJB na Slovensku s názvom „Nikdy nie je tak zle aby nemohlo byť lepšie“. Zišlo sa nás približne 100 účastníkov z mnohých zborov z celého Slovenska, svojou návštevou nás poctili predsedovia BJB na Slovensku a v Čechách J. Sőllős a M. Kern s manželkou...

Podkategórie

(Dôvera-Empatia-Priateľstvo-Ochrana) Klubcentrá a kluby DEPO vytvárajú podmienky pre trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je v úzkej spolupráci s ďalšími subjektmi, budovať v rámci SR sieť klubov a centier DEPO. Táto platforma už teraz vytvára podmienky pre vzájomnú pomoc a inšpiráciu, spoločné akcie, vzdelávanie a podobne.
Detičkovo je klub pre mamičky a ich detičky, kde sa spolu hráme, rozprávame sa a tešíme sa jeden z druhého :) Stretnutia pravidelne v utorok o 16:00 v spodných priestoroch modlitebne alebo na dvore podľa počasia. Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke detičkova.