Všetci máme veľkú radosť, keď nám niekto povie dobrú správu a práve taká dobrá správa znela aj 24. decembra v našom spoločnom štedrovečernom zhromaždení. Zvestovali ju hlavne deti spoločne s mládežou a znela takto: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“ (Biblia, Evanjelium podľa Lukáša 2, 10-11)

Obsah tejto správy nám prináša veľkú radosť, pretože sa z nej dozvedáme o tom, že sám Boh prichádza k nám biednym ľuďom, aby nakoniec vykonal ten najúžasnejší skutok – spasil nás, ak v Neho uveríme!

Počas večera sme spievali tieto vianočné piesne: Jozef a Mária k Betlému kráčajú, Len jasličky chudobné, Zvonia zvony vianočné. Mládežníci s besiedkármi si pripravili scénku o tom, čo by malo byť v našich životoch/rodinách dôležité. Či má v nich miesto Pán Boh, alebo sú to úplne iné veci, ktorými sa napĺňame. Scénka mala názov: Problém kostol. Staršie dievčatá nám prečítali pekné príbehy:

.

Mladšie deti sa naučili naspamäť vianočné básničky, dokonca z detských úst zaznela krásna pieseň: Mária má dieťa, s klavírnym a husľovým doprovodom.

Celý večer sme si rôznymi spôsobmi pripomínali Boží DAR, daný nám ľuďom. Vôbec sme si ho nezaslúžili a o to viac sme sa z neho radovali. Očakávané balíčky so sladkosťami, však dostali, v závere spoločného zhromaždenia, všetky deti.

Nech tieto darčeky, deťom a aj nám všetkým ostatným, pripomínajú ten najdôležitejší dôvod našej radosti – narodenie Pána Ježiša!