Po odchode Mgr. Petra Orvoša zo služby ostal náš zbor bez kazateľa, a preto si členovia zboru 7. apríla 2013 zvolili zastupujúceho kazateľa Ing. Štefana Palkovácsa, ktorý bol v nedeľu 12. mája 2013 uvedený do služby...

deti v zapale hry

Ani tento rok sme nezabudli na našu niekoľkoročnú tradíciu a na Veľkonočný pondelok sme sa stretli s deťmi z hnúšťanského športového klubu a s deťmi z nášho zboru. Nebolo ich veľa, no tým sme si nedali pokaziť toto stretnutie. Všetko sa to začalo popoludní v dolných priestoroch našej modlitebne.

Pri príležitosti Veľkonočných sviatkov mali mládežníci túžbu, ba priam až potrebu, všetkým ľuďom z Klenovca a okolia povedať o netradične tradičnej Veľkej noci, a preto v stredu 20. marca 2013 v miestnom kultúrnom dome pripravili evanjelizačný koncert...

V piatok, večer 1. marca 2013 sa uskutočnilo v našej modlitebni už 23. ekumenické modlitebné stretnutie pri príležitosti SDM. Každý rok ho organizujú kresťanské ženy z rôznych denominácií z celého sveta s túžbou zjednotiť sa na modlitbách za veci, ktoré považujú za dôležité.

Program pre tohtoročné stretnutie pripravili ženy z Francúzka, na základe textu z Mat. 25:31-40 na tému „Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma.“ Pripravili sme ho spoločne so ženami miestneho zboru ECAV. Biblickou úvahou poslúžil senior ECAV p. D. German. Úvahy a svedectvá sa striedali so spevom piesní, pri ktorom nám poslúžili - jednou sólovou a jednou štvorhlasnou piesňou aj muži miestneho zboru...

Pri príležitosti už tradičného predvianočného podujatia v Klenovci zaspieval náš zborový spevokol pod vedením Ing. Pavla Ostricu
- Odkaz na fotoalbum -

V sobotu 8. 12. 2012 sa konal v spodných priestoroch modlitebne už tradičný Vianočný tvorivníček, kde si mohli všetci tí, ktorí majú chuť a trošku šikovnosti, vytvoriť pekné ozdoby, pohľadnice, alebo aj magnetky. A s nimi potom potešiť svojich blízkych.
- Odkaz na fotoalbum -

Podkategórie

(Dôvera-Empatia-Priateľstvo-Ochrana) Klubcentrá a kluby DEPO vytvárajú podmienky pre trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je v úzkej spolupráci s ďalšími subjektmi, budovať v rámci SR sieť klubov a centier DEPO. Táto platforma už teraz vytvára podmienky pre vzájomnú pomoc a inšpiráciu, spoločné akcie, vzdelávanie a podobne.
Detičkovo je klub pre mamičky a ich detičky, kde sa spolu hráme, rozprávame sa a tešíme sa jeden z druhého :) Stretnutia pravidelne v utorok o 16:00 v spodných priestoroch modlitebne alebo na dvore podľa počasia. Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke detičkova.