Tvorivníček sestier a ich priateľok Sesterská skupinka sa stretáva v rodinách raz za mesiac (okrem letných prázdnin) s cieľom prehĺbiť osobné poznanie Biblie a uplatňovať jej posolstvo v praxi. Patrí k tomu aj vzájomné zdieľanie sa, povzbudzovanie a modlitebný zápas za duchovný rast celého zboru, aby sme žili na slávu Božiu a svedčili tak slovami a skutkami ľuďom, ktorí hynú v hriechu o spasení v mene Pána Ježiša Krista...

Stalo sa už dobrým zvykom, že na začiatku decembra organizujeme Mikuláša v reštaurácii Kocka v Hnúšti, tak bolo i toho roku siedmeho.

Krátko po uvítaní sa celá sála ozývala detským spevom: „Či si veľký a či malý a či akurát, Boh ťa má rád...“ spievali všetci pieseň s názornou choreografiou, ktorú ich naučila Zuzka za pomoci dobrovoľníkov. Úvodné rozohriatie mal na starosti Matej, ľahko deti rozhýbal a vyskúšal ich pozornosť pri hre Jeruzalem & Jericho.

Zrazu, sme sa pomocou krátkych scénok, akoby presunuli do domácností troch rodín. Sledovali sme ako prežívajú zimu, čo pre nich predstavuje padajúci sneh. Kam až sa následne dostala celá diskusia, pozrite sami: ...

Janko sa rozhliadol. Vedel, že je v akejsi zvláštnej krajine, no predsa na obzore hľadal svoje mestečko. Márne, široko-ďaleko nebolo nič, čo by ho aspoň trochu pripomínalo. Uvedomoval si, že počas putovania bruchom Zloryby, ich voda mohla odniesť ďaleko dolu po rieke.

deti počúvajú príbeh

Prvý máj sa spája s mnohým udalosťami, či už ide o tradičné ľudové stavanie mája slobodným dievčatám, oslavy Sviatku práce, pripomenutie si vstupu SR do Európskej únie, či nevyhnutné sadenie zemiakov. Tí skôr narodení si zaspomínajú na prvomájový sprievod pionierov a iskričiek v krásne zladených modrých košieľkach s červenými šatkami hlásajúcich rôzne heslá o mieri a večných časoch. Ktovie, čo by na to povedali súdruhovia pred 25 rokmi, že aj my kresťania sme sa aktívne zapojili do prvomájových osláv a ponúkli ľuďom večný život. Sme radi, že sa tým už nemusíme zaoberať a môžeme žiť niekdajším snom našich rodičov o slobode.

Piatok (5.4. 2013) bol náš detský športový klub v Hnúšti celkom iný. Mali sme vzácnych hostí. A možno slovo „hostia“ pre našich priateľov už pomaly ani neprislúcha, pretože v Hnúšti a v Klenovci boli už niekoľkokrát. Sú to naši veľmi dobrí priatelia z kresťanskej organizácie Athletes in Action Slovensko; Tomáš Bachmayer, Martin Moravčík a Tomáš Ivanič.

pri príležitosti ich služby počas jarných prázdnin

Mohli by ste nám predstaviť organizáciu Athletes in Action?

Athletes in Action Slovensko vznikla v roku 1999. Prvým pracovníkom sa stal Milan Mitana, potom neskôr, asi v roku 2005 sme pristúpili ja s mojou manželkou Petrou...

Podkategórie

(Dôvera-Empatia-Priateľstvo-Ochrana) Klubcentrá a kluby DEPO vytvárajú podmienky pre trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je v úzkej spolupráci s ďalšími subjektmi, budovať v rámci SR sieť klubov a centier DEPO. Táto platforma už teraz vytvára podmienky pre vzájomnú pomoc a inšpiráciu, spoločné akcie, vzdelávanie a podobne.
Detičkovo je klub pre mamičky a ich detičky, kde sa spolu hráme, rozprávame sa a tešíme sa jeden z druhého :) Stretnutia pravidelne v utorok o 16:00 v spodných priestoroch modlitebne alebo na dvore podľa počasia. Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke detičkova.