modlitebna obstavana lesenim V apríli sme sa pustili do úpravy fasády modlitebne, ktorá to už potrebovala. Prežívali sme požehnanie v tom, že sme to zvládli svojpomocne a že sa nikomu nič nestalo aj keď sa balansovalo vo výškach kde každý zlý krok je nebezpečný. Prialo nám počasie až dokonca kým sme nerozobrali posledný kus lešenia. Odkaz na fotoalbum

Zasnežená modlitebňa V čase štedrovečerného Vianočného popoludnia sme si mohli pripomínať narodenie Ježiša Božieho syna na túto zem. Slávnosť bola pod taktovkov mládeže a detí, ktoré dramaticky zahrali interpretáciu údalostí, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša. Večer bol spestrený koledami a piesňami detí, mládeže, žien i celého zhromaždenia. Odkaz na fotoalbum

V júli roku 2010 sme boli svedkami inštalácie Petra Orvoša do kazateľskej služby v našom zbore, ktorú viedol kazateľ Hurbanovského zboru ThDr. Darko Kraljik. Pri tejto príležitosti sme privítali hostí z Hurbanova a Komárna a taktiež seniora Mgr. Dušana Germana a vtedajšieho starostu obce Klenovec JUDr. Pavla Struhára. Spolu s novo nastupujúcim kazateľom prišla i jeho manželka Ráchel, ktorú sme vrúcne privítali do nášho zboru. Odkaz na fotoalbum
Sestry spolocne zo vsetkych denominacii Dňa 7. marca 2011 sa vo večerných hodinách uskutočnil v našej modlitebni Ekumenický svetový deň modlitieb. Program pripravili sestry z nášho zboru BJB v spolupráci so sestrami Evanjelickej cirkvi a.v. v Klenovci. Táto spolupráca trvá už 15 rokov.

Bus4life V dňoch 13. – 18. 09. 2010 sa konala v miestnom zbore BJB v Klenovci akcia s názvom Bus 4 Life. V spolupráci s misijným odborom BJB na Slovensku a medzinárodnou organizáciou Operation mobilisation (OM) sa k nám dostavil skutočný autobus naplnený kresťanskou literatúrou, ktorá sa dala zakúpiť. V autobuse sa dali kúpiť aj Biblie v rôznych jazykoch a prekladoch. Okrem toho bola v autobuse inštalovaná výstava Biblií rôznych jazykov z rôznych období.

Detičkovo je klub pre mamičky a ich detičky, kde sa spolu hráme, rozprávame sa a tešíme sa jeden z druhého :).

Stretnutia pravidelne v utorok o 16:00 v spodných priestoroch modlitebne alebo na dvore podľa počasia..

Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke detičkova..

Podkategórie

(Dôvera-Empatia-Priateľstvo-Ochrana) Klubcentrá a kluby DEPO vytvárajú podmienky pre trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je v úzkej spolupráci s ďalšími subjektmi, budovať v rámci SR sieť klubov a centier DEPO. Táto platforma už teraz vytvára podmienky pre vzájomnú pomoc a inšpiráciu, spoločné akcie, vzdelávanie a podobne.
Detičkovo je klub pre mamičky a ich detičky, kde sa spolu hráme, rozprávame sa a tešíme sa jeden z druhého :) Stretnutia pravidelne v utorok o 16:00 v spodných priestoroch modlitebne alebo na dvore podľa počasia. Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke detičkova.