Počas víkendu 14. - 16. 10. 2011 sa stretli mládežníci zo stredoslovenskej oblasti, aby spoločne chválili Hospodina a prežili spoločný čas pri rôznych aktivitách. Odkaz na fotoalbum

Je veľkou Božou milosťou, že v našom zhromaždení máme deti, sú Božím darom a aj preto sme ich prekvapili netradičným spôsobom. Mládež im pri príležitosti ich „Dňa“ pod vedením brata kazateľa zaspievala detskú pieseň Náš Pán všetky deti ľúbi, potešili tak nielen deti, ale aj dospelých. Avšak cukríky na záver urobili najväčšiu radosť oslávencom.

Mladí ľudia - kresťania, ktorí „žijú“ s Bohom a pre Neho. Stretávame sa raz týždenne, máme spoločné zamyslenie nad Písmom svätým, pretože sa chceme podobať Pánu Ježišovi, i keď vieme, že tu na zemi nedosiahneme úplnú dokonalosť...

Skupinka dorastu v našom zbore začala fungovať len v školskom roku 2012/2013. Nadväzuje na vyučovanie v Detskej besiedke takým spôsobom, ktorý je vhodný pre staršie deti. Patria doň prevažne tí, ktorí navštevujú druhý stupeň základnej školy.

Stretávame sa vždy v nedeľu o desiatej, v prvej časti nášho spoločného zhromaždenia, počas modlitebnej chvíle.

Sobotný podvečer 14. decembra sa niesol v duchu adventných príprav. Mladšie ženy usporiadali rokmi osvedčené, kreatívne posedenie: „Vianočný tvorivníček.“ Pripravili novú zaujímavú techniku výroby pohľadníc "tea bags folding", teda skladanie čajových vrecúšok. Krátka inštruktáž s názornou ukážkou povzbudila výtvarný talent všetkých prítomných. Sviatočnú atmosféru znamenite doplnili vianočné melódie, chutné koláče, teplý a voňavý punč.

Originálne umelecké diela nájdete zachytené vo fotogalérii.

V dňoch 27. - 29. apríla 2012 uskutočnila sa v Bernolákove Konferencia Odboru sestier BJB. Medzi približne 350 účastníkmi, prevažne ženami, zo Slovenskej a Českej republiky boli aj tri sestry a jeden brat z nášho zboru. Téma konferencie bola „Moc modlitby“ na základe textu z Jakuba 5:16 „Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca“ V tomto duchu odzneli referáty, úvahy, svedectvá a básne sestier a uskutočnili sa modlitebné stíšenia...

Podkategórie

(Dôvera-Empatia-Priateľstvo-Ochrana) Klubcentrá a kluby DEPO vytvárajú podmienky pre trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je v úzkej spolupráci s ďalšími subjektmi, budovať v rámci SR sieť klubov a centier DEPO. Táto platforma už teraz vytvára podmienky pre vzájomnú pomoc a inšpiráciu, spoločné akcie, vzdelávanie a podobne.
Detičkovo je klub pre mamičky a ich detičky, kde sa spolu hráme, rozprávame sa a tešíme sa jeden z druhého :) Stretnutia pravidelne v utorok o 16:00 v spodných priestoroch modlitebne alebo na dvore podľa počasia. Aktuálne informácie nájdete na facebookovej stránke detičkova.