Hurá! Vďaka Bohu, môžeme mať za sebou prvý klub pre staršie deti z nášho detského športového klubu v Hnúšti. Myšlienka o mieste, kde by mohli chodiť staršie deti z piatkového klubu sa rodila už dlhšie. Bola to túžba po čase, kedy by sme s nimi mohli budovať osobnejšie vzťahy, priniesť ešte viacej zvesti o našom Bohu.

V sobotu 26.4. 2014 sme mali prvý klub D.E.P.O. V tejto skratke sú ukryté štyri slová, ktoré chceme, aby ich obsah mohli deti spolu s nami prežívať a spoznať ich pravý význam. Sú to slová: Dôvera, empatia, priateľstvo, ochrana.

Prvý klub sme mali v priestoroch autoškoly u Ondreja Brádňanského v Hnúšti. Prišlo doň 12 detí, prevažne chlapcov. Mali sme medzi sebou aj hosťa Sergeja Mereshana.  Zahrali sme si spoločnú úvodnú hru – na spoznanie mien, spolu s deťmi sme si vytvorili pravidlá. Sergej nám povedal svedectvo zo svojho života, ktoré ukončil v polovici a tak sme všetci ostali v napätí, ako to v jeho živote pokračovalo ďalej.

Na záver sme si zahrali spoločenské hry a občerstvili sa v pripravenom „bufete“.

Tento klub je začiatok novej služby, do ktorej potrebujeme podporu: modlitebnú, osobnú, a finančnú. Vidíme veľkú potrebu dať deťom to, čo v tomto svete nedostávajú. Určite je to mnoho vecí – no hlavne, je to viera v Pána Ježiša! Nech nám v tom všetkým Pán Boh pomáha!