V dňoch 27. - 29. apríla 2012 uskutočnila sa v Bernolákove Konferencia Odboru sestier BJB. Medzi približne 350 účastníkmi, prevažne ženami, zo Slovenskej a Českej republiky boli aj tri sestry a jeden brat z nášho zboru. Téma konferencie bola „Moc modlitby“ na základe textu z Jakuba 5:16 „Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca“ V tomto duchu odzneli referáty, úvahy, svedectvá a básne sestier a uskutočnili sa modlitebné stíšenia.

V sobotu popoludní sme sa rozdelili do diskusných a modlitebných skupiniek, ktoré boli zamerané na rôzne potreby zúčastnených žien (vydaté, slobodné, staršie, mladšie, ovdovené, rozvedené, s problematickými deťmi, vnútorne zranené). Svoju skupinku mali aj muži a ten, kto mal záujem, mohol sa naučiť novú zručnosť – korálkovanie..

Jednou z noviniek bola skupinka pre rozvedené (pribúda ich aj v našich zboroch) aj ony potrebujú duchovnú starostlivosť. Sestry z výboru OS ma požiadali o príhovor vo forme svedectva na tejto skupinke. Som rada, že som mohla týmto sestrám odovzdať svoju duchovnú skúsenosť, ako ma po rozvode Pán Ježiš viedol, akými duchovnými bojmi som prechádzala, ale On sa o mňa staral a ako dobrý hrnčiar vyformoval zo mňa inú nádobu namiesto tej, ktorá sa mu rozsypala v rukách. (Jer. 18:2-4) On má východiská z každej situácie, On má budúcnosť aj pre rozvedené (možno nie takú, akú si vysnívali) a miluje ich práve tak, ako tie v šťastných manželstvách. Bolo pre mňa veľkým povzbudením, čo zaznelo v reakciách týchto sestier, každá vyznávala, že táto ťažká životná skúška, táto „zmena scenára“ ich života, ich priviedla bližšie do Božej prítomnosti..

Čerešničkou na torte bol muzikál S. Kráľa „Zasľúbená zem“, ktorý zaznel v premiéru v sobotu večer..

V nedeľu sme blahoželali dlhoročnej predsedníčke OS s. Titěrovej, ktorá sa v obdivuhojnej sviežosti mysle dožíva 90 rokov života..


Prečo sú pre mňa sesterské konferencie také vzácne? Pretože tu vo svedectvách či súkromných rozhovoroch sme ochotné otvoriť tú svoju 13. komnatu, ktorú dobre strážime, aby sa ku nej nikto nepriblížil, za ktorú sa možno hanbíme (a ono sa ukáže, že zbytočne), že naša životná skúsenosť môže byť požehnaním a povzbudením pre ostatných.


Vlasta Nurnbergerová.