Po viacročnom časovom odstupe, zavinenom problémami výmeny kazateľa, opäť prichádza do popredia myšlienka opráv, lepšie povedané, myšlienka generálnej opravy modlitebne. Pôvodné plány, ktoré vypracoval brat Brázda zostali nezrealizované. Okrem toho v minulých rokoch došlo k vytvoreniu stavebnej komisie pri ÚRS, pretože sa množili opravy modlitebne, aby sa tieto odborne usmernili.

Pre náš zbor, pre opravu modlitebne bol doporučený brat Ing. arch. Mathauser z Prahy. Na zborovom zhromaždení 1. augusta 1982 bolo preto dohodnuté, aby brat Mathauser spracoval návrhy na okná a úpravu vonkajšej omietky, čo by sa malo urobiť v r. 1983.