Zasnežená modlitebňa V čase štedrovečerného Vianočného popoludnia sme si mohli pripomínať narodenie Ježiša Božieho syna na túto zem. Slávnosť bola pod taktovkov mládeže a detí, ktoré dramaticky zahrali interpretáciu údalostí, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša. Večer bol spestrený koledami a piesňami detí, mládeže, žien i celého zhromaždenia. Odkaz na fotoalbum