Dovoľujeme si Vás privítať na stránke kresťanského zboru Bratskej jednoty baptistov v Klenovci. Je nám potešením, že sa touto cestou môžete dočítať kto sme, spoznať našu históriuvíziu zboru.

Srdečne Vás pozývame na bohoslužby v Klenovci, Rimavskej Píle alebo Rimavskej Sobote. Veríme, že tu prežijete stretnutie so živým Bohom. Ak nás z rôznych dôvodov nemôžete navštíviť, staršie kázne sú vám kedykoľvek k dispozícii z nahrávky.

Taktiež Vás radi informujeme o pripravovaných či starších akciách, ktorých atmosféru môžete precítiť pri nahliadnutí do fotogalérie. V časti multimédia sa oboznámite s voľne dostupnými programami a nástrojmi používanými pri prezentácii piesní, biblických textov, obrázkov a veľa iného. Všetky nové články môžete sledovať v novinkách.

V prípade záujmu o náš zbor nás neváhajte kontaktovať.

Dúfame, že táto stránka bude prínosom pre Váš duchovný život.