kázeň z 28. 5. 2017

1.Samuelova 25:1-44
Keď Samuel zomrel, zhromaždil sa celý Izrael a oplakával ho. Pochovali ho v jeho dome v Ráme. Dávid potom vstal a odišiel na púšť Páran. Tam v Maóne bol veľmi bohatý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmeli. Mal tritisíc oviec a tisíc kôz a vtedy bol práve v Karmeli pri strihaní svojich oviec. Ten muž sa volal Nábal a jeho žena Abígajil. Kým žena bola veľmi rozumná a pekná, muž bol surovec hrubého správania; bol to Kálebovec. Keď sa Dávid na púšti dozvedel, že Nábal strihá svoje ovce, dal desiatim mládencom príkaz: Vyjdite do Karmela a pozdravte odo mňa Nábala. Môjmu bratovi zaželajte: Maj sa dobre, i tvoj dom, i všetko, čo je tvoje! Počúvam, že máš práve strihačov. Tvoji pastieri sa donedávna zdržovali pri nás. Nikdy sme im neublížili a nič sa im nestratilo po celý čas ich pobytu v Karmeli. Spýtaj sa svojich pastierov a povedia ti! Nech si získajú tvoju náklonnosť...

Dovoľujeme si Vás privítať na stránke kresťanského zboru Bratskej jednoty baptistov v Klenovci. Je nám potešením, že sa touto cestou môžete dočítať kto sme, spoznať našu históriuvíziu zboru.

Srdečne Vás pozývame na bohoslužby v Klenovci, Rimavskej Píle alebo Rimavskej Sobote. Veríme, že tu prežijete stretnutie so živým Bohom. Ak nás z rôznych dôvodov nemôžete navštíviť, staršie kázne sú vám kedykoľvek k dispozícii z nahrávky.

Taktiež Vás radi informujeme o pripravovaných či starších akciách, ktorých atmosféru môžete precítiť pri nahliadnutí do fotogalérie. V časti multimédia sa oboznámite s voľne dostupnými programami a nástrojmi používanými pri prezentácii piesní, biblických textov, obrázkov a veľa iného. Všetky nové články môžete sledovať v novinkách.

V prípade záujmu o náš zbor nás neváhajte kontaktovať.

Dúfame, že táto stránka bude prínosom pre Váš duchovný život.