Stretnutia ľudí, ktorí hľadajú živého Boha a túžia prehlbovať vzťah s Ním.

Miesto stretnutia: Železničná ulica 17, RS (žltý dom - jazyková škola GermaniCus)

Pravidelné bohoslužby: každú nedeľu o 14:00
Nepárne nedele v mesiaci v slovenskom jazyku
Párne nedele v mesiaci v maďarskom jazyku

Kontakt:
Ing. Štefan Pálkovács
Nová 130
980 01   Rimavské Janovce
tel.: 047/ 5677 349
mobil: 0948 010 331
mobil: 0917 387 791

e-mail:

„Choď a daj najavo svoju vieru medzi ľuďmi, pretože času je už málo“.

Takto znel Boží hlas po mojom obrátení. Dlho som neváhal a urobil som to, čo bolo v mojich silách. Nakúpil som si letáky a knižky z MSEJK a začal som evanjelizovať. Nevedel som, čo a ako, ale išiel som a bol som sám. Oslovoval som hlavne kolegov z roboty a svojich rodinných príslušníkov. To, čo som s touto činnosťou zožal bol jeden obrovský výsmech hlavne u kolegov v práci, ktorí ma poznali niekoľko rokov a nevedeli pochopiť, čo sa so mnou stalo a tak si pomysleli, že mi preskočilo. Pri tejto príležitosti mi pán Boh poukázal na jeden verš z Biblie a to:

Galatským 6:7 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! čo človek rozsieva, to bude aj žať!