Film God of Wonders (Boh divov a zázrakov), so slovenskými titulkami. Je to film o nádhere a úžasnosti Božieho stvorenia. Tento film sa predáva na nosičoch, ale je aj legálne na YouTube zadarmo, takže si ho ktokoľvek môže pozrieť.

Mixazny pult Na bohoslužbách kazatelia a niektorý bratia i sestry kážu Božie Slovo a jeho výklad (kázeň) a na chválenie a uctievanie nášho Hospodina spievame chválospevy, žalmy, recitujeme básne...
A v dnešnej dobe plnej techniky k tomu využívame rôzne nástroje a preto sa táto rubrika na našej zborovej stránke venuje službe technickej podpore pre bohoslužbu.

Záznamy z priamych prenosov z mládežnickej konferencie 2016 v Banskej Bystrici "povedal kto?"

Nádherná pieseň so silnou animáciou. Ježiš Kristus zosadol z nebeského trónu a vydal sa na fascinujúcu záchrannú misiu na Zem. Je úžasné si uvedomiť, akú váhu hriechu na sebe niesol tento Boží Syn a aký nesmierny Boží hnev miesto nás vytrpel. Hoden si Baránok vziať česť, vládu, múdrosť a moc pretože sú predivné Tvoje skutky!

Kam človeka dovedie budhizmus, hinduizmus a new age?

Joni vydáva svedectvo o tom, ako je Živý Boh pri nej v ťažkých skúškach.