Čo to znamená hľadať Božie kráľovstvo a čo znamená do neho patriť?

V prvú augustovú nedeľu nás navštívil mládežnícky misionár Jan Halík z Brna so svojou snúbenicou Elyse z Kanady a poslúžil nám slovom, ale aj jeho hudobným talentom, hrou na trúbku.

Je hriech mať majetok? Aký postoj k majetku má mať nasledovník Ježiša Krista?...

28. 07. 2013 Michal Šinko

Evanjelizačný večer, kde Horst Zielfeld vykladal knihy Genesis a proroctiev, ktoré sú tam obsiahnuté pre posledné časy. Tlmočil Ivan Kriška.

kázeň brata Vasila Vološčuka zo 14.07.2013

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.
Genesis 2:15-17

Každý dnes robí rovnaké rozhodnutie ako Eva a Adam v raji. A vždy to dopadne rovnako . Prečo? Lebo sa necháme oklamať...

Kázeň Štefana Pálkovácsa zo dňa 7. júla 2013