Žalm 23 „Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť.

V minulých dňoch som bol zbierať čučoriedky. Stretol som tam viac ľudí. Rozprávali sme sa a bolo počuť aj rozhovory iných. Napríklad: „Koľko už máš čučoriedok?“ „Mne sa tu veľmi nedarí. Mám na hrabkách samé lístky.“ „Ja už mám pol vedierka!“ „A aké veľké máš to vedierko?“ Keď som to počul, spomenul som si na časť veršu z Biblie: „môj pohár preteká.“ Niekedy závisí od veľkosti nádoby ...

Prečo čítať medzi riadkami

Milí moji súrodenci v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnešná doba a to, čo sa deje okolo nás, nás "cvičí" v tom, aby sme sa učili čítať maličké písmenká v zmluvách a medzi riadkami vidieť to, čo tam napísané nie je...

otec so synom

Všetkým nám je dobre známy sviatok Deň matiek a aj my si ho už tradične pripomíname každý rok v druhú májovú nedeľu. Je to pekné gesto, veď mamy si to určite zaslúžia. Ale čo otcovia? ... ( Ku kázni je priložená jej nahrávka )

Séria kázní kazateľa Petra Orvoša Jedni druhým a navzájom, ktorá v jednotlivých témach preberá rôzne oblasti vzťahov medzi nami samými a ostatnými okolo nás vo svetle Božieho slova.

Evanjelium podľa Matúša 5:38-48

O odplate

38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. 39 Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť. 41 Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. 42 Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať...

Už ste boli v moci a rukách nejakého iného človeka? Napríklad, niekto o Vás rozhodoval v zamestnaní, či ostanete, alebo vás prepustia? Alebo v škole ste na skúške tŕpli, či Vás profesor nechá prejsť, alebo Vás vyhodí? Alebo je tu z Vás niekto, komu niekto siahal dokonca na život? Kto niečo také zažil, určite vie, že to nebolo veľmi príjemné. To sú veci, keď rozhodujú detaily, sympatie, vystupovanie človeka. Počul som, že na skúške na vysokej škole zaváži i slušné oblečenie. Niekde zaberie drzosť a nekompromisnosť, inde zase pokora, ohľaduplnosť a pokoj. Vždy je to však veľmi nepríjemná vec...