Sergej Mereshan 28.04.2013

Vasil Vološčuk 21.04.2013

Kniha proroka Habakuka 3:17-19
17 Aj keby figovník nevypučal a vinič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo; aj keby z ohrady zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, 18 ja sa však budem radovať v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. 19 Pán, Hospodin je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny.

Kto to bol ten prorok Habakuk, v akých životných a historických okolnostiach žil a pôsobil. Kniha proroka Habakuka zaujíma v hierarchii tak zvaných ,,malých prorokov“ ôsme miesto. ,,Malí proroci“, tak sa nazýva časť Biblie, ktorá sa začína knihou proroka Hozeáša a končí sa knihou proroka Malachiáša. Nejdem sa teraz tým zaoberať, že prečo dostala táto časť Biblie takéto pomenovanie – vychádzam len zo skutočnosti, ktorú by nám potvrdil každý teológ, že to tak je. Je však pravda, že táto časť Biblie je vo všeobecnosti menej čítaná a tým pádom aj menej obľúbená a je tak akýmsi bielym miestom v známosti Biblie u mnohých ľudí. Po toho Daniela nám to ešte ako tak ide, ale potom ako by uťal...

Mat. 17:14-20 - Uzdravenie posadnutého chlapca
14 Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolená 15 a hovoril: "Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. 16 Priviedol som ho k tvojím učeníkom no nemohli ho uzdraviť." 17 Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne." 18 Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. 19Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" 20 On im povedal: "Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: "Prejdi odtiaľto ta!" - prejde. A nič vám nebude nemožné." ...