Uprostred mája nás poctil návštevou brat Andrej Kuruc so svojou manželkou Stelkou a synmi. Brat Andrej je kazateľský praktikant v Lučeneckom zbore a v nedeľu 18.5.2014 u nás kázal slovom, ktorého ústredná myšlienka vychádzala z textu z knihy proroka Izaiáša 5:1-7...

Vzkriesenie Ježiša Krista nie je len Jeho vzkriesenie, ale aj naše ...
Veľkonočná nedeľná kázeň brata kazateľa Štefana Pálkovácsa

Slová ktoré povedal Ježiš na kríži. Aký majú význam a čo znamenajú? A hlavne čo znamená, že povedal: Dokonané!
Kázeň brata kazateľa Štefana Pálkovácsa počas Veľkého piatku.

Allen Buchanek mal 19 rokov, keď sa 24. apríla 1962 ocitol v plameňoch explózie naftovej rafinérie. Práve sa vracal domov zo športového zápasu amerického bejzbalu, v ktorom videl zmysel svojho života a svoju budúcu kariéru. V aute, s ktorým sa blížil k hustým oblakom plynov plaziacich sa nad diaľnicou, sedela jeho priateľka Judith. Ako začali prenikať domnelou hmlou, nastala explózia a plamene dosahovali výšku sto metrov. Auto zastalo a už sa nedalo naštartovať. Plamene boli vôkol auta i vo vnútri. Ich telá horeli...

Kázeň brata misionára Thomasa Herwinga o Božej zvrchovanosti zo 16. 02. 2014

Kázeň brata kazateľa Štefana Pálkovácsa z 02. 02.2014