Ev. Matúša 25:35-36 „Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.”
 
V priebehu tohto týždňa, no ešte skôr, pred táborom sme mali rôzne pocity či myšlienky, ktoré nám prechádzali hlavou: „Koľko detí sa prihlásilo?!“ ...