Takmer v každom zbore, je jeden človek z chválospevovej skupiny, ktorý vedie, prevádza spoločenstvo chválami. A taký bol aj Azaf, ktorý však zažil vnútorný boj...
Kázeň kazateľa Tomáša Kohúta

Úvodný text ku kázni bol z 1. Kronickej 6:16-18,24 (v Roháčkovom preklade od 31. verša)

Služba Paľka Ostricu slovom a piesňami. Úvodným biblickým textom ku kázni bol Žalm 150:1-6.

Evanjelizačný večer, kde Horst Zielfeld vykladal knihy Genesis a proroctiev, ktoré sú tam obsiahnuté pre posledné časy. Tlmočil Ivan Kriška. (video nahrávka vo vnútri článku)

Dokážeme odovzdať svoje ťažkosti Bohu?
Chceme sa ich vzdať?
Kázeň Štefana Pálkovácsa

Čo znamená jednota?
Kázeň Timoteja Hanesa.

Aký je zmysel života? Myslím, že my kresťania by sme na toto mali poznať odpoveď. Táto otázka o zmysle života sa často používa aj pri evanjelizácii. Skúsenosti, s ktorými som sa stretol v Nemecku ma priviedli k zamysleniu o týchto veciach. Napríklad v Hanoveri, vo veľkom meste som bol v kresťanskej kaviarni. Táto kaviareň je pre drogovo závislých ľudí, na heroíne a podobných omamných látkach. Priviedlo ma to k zamysleniu, že ako títo ľudia prišli pri hľadaní zmyslu života k drogám. A iný príklad. Jeden priateľ ma navštívil v Hanoveri. Prichádzal vlakom do Hanoveru, vlak meškal a tak som na neho čakal. Keď prišiel, ospravedlnil sa za meškanie. Vysvetlil, že počas cesty vlakom sa nejaký muž hodil pod kolesá vlaku. Tento človek možno dovtedy nedostal žiadnu odpoveď na otázku: „Čo je zmysel života?“ ...