Koncom Januára bol u nás na návšteve brat kazateľ Tomáš Kohút z Lučenca a slúžil výkladom slova z knihy proroka Izaiáša 26:7-20.

Cesta spravodlivého je priama, ty vyrovnávaš chodník spravodlivého. Na ceste tvojich súdov, Hospodin, dúfame v teba, tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše. Moja duša túži po tebe za noci, aj duch v mojom vnútri ťa hľadá za úsvitu. Keď svoje súdy vykonávaš na zemi, obyvatelia sveta sa priúčajú spravodlivosti. Keď sa však bezbožnému preukáže milosť, nepriučí sa spravodlivosti. V krajine čestných bude konať zvrátene, neuvidí Hospodinovu vznešenosť...

Kázeň brata Paľka Ostricu plná chvál a zamyslení

Kázeň brata kazateľa Michala Šinku z 24. 11. 2013

Kázeň brata misionára Thomasa Herwinga z 17. 11. 2013

Kázeň brata kazateľa Štefana pálkovácsa

Biblické texty ku kázni:

Lukáš 12:16-21
Židom 9:28
1. list Jána 5:11-12
Ján 14:1-3
Filpským 1:21-22

Prečo Ježiš v Káne Galilejskej premenil vodu na víno?
Aký to má význam? ...
Kázeň brata Sergeja Mereshana, kazateľského praktikanta,
zo dňa 20. 10. 2013

Biblické texty použité v kázni:

Evanjelium podľa Jána 2:1-11
Izaiáš 53:3-6