kázeň brata kazateľa Benjamina Uhrina z 22. februára 2015.

Úvodným text ku kázni bol zo Skutkov 11:19-30.

Medzitým tí, čo sa rozpŕchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no Božie slovo nehlásali nikomu, iba Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrénčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ohlasovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Dopočula sa o tom aj jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pridal veľký počet ľudí. Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla, a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok ostali v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii po prvý raz učeníkov nazvali kresťanmi. V tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci. Jeden z nich, menom Agabos, vstal a z vnuknutia Ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj nastal za vlády Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Judsku. Urobili teda zbierku a po Barnabášovi a Šavlovi ju poslali starším.