V júli roku 2010 sme boli svedkami inštalácie Petra Orvoša do kazateľskej služby v našom zbore, ktorú viedol kazateľ Hurbanovského zboru ThDr. Darko Kraljik. Pri tejto príležitosti sme privítali hostí z Hurbanova a Komárna a taktiež seniora Mgr. Dušana Germana a vtedajšieho starostu obce Klenovec JUDr. Pavla Struhára. Spolu s novo nastupujúcim kazateľom prišla i jeho manželka Ráchel, ktorú sme vrúcne privítali do nášho zboru. Odkaz na fotoalbum