Požehnané chvíle sme strávili aj posledný deň v roku. Zamýšlali sme sa nad témou o pokoji a v modlitbách sme vítali Nový rok.