Kazateľ Poloha z Tekovských Lužian prišiel navštíviť našu mládež ako predseda mládeže na Slovensku.

V nedeľu nám zvestoval Božie Slovo na text Ezechiel 12:26-28 26 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 27 Synu človeka, hľa, dom Izraelov hovoria: Videnie, ktoré on vidí, vzťahuje sa na mnohé dni, a prorokuje na ďaleké časy. 28 Preto im povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: Nepretiahne sa viacej niktoré z mojich slov; slovo, ktoré budem hovoriť, sa aj vykoná, hovorí Pán Hospodin.“

Usilujme sa o pravé a nie vyšumené kresťanstvo. Slovo Božie sa nevráti prázdne, ale bude nás súdiť.