Tentoraz bola slávnosť v užšom zborovom meradle. Slúžila mládež a deti, taktiež bol pripravený obed pre všetkých. Mali sme pekné zborové obecenstvo.

Pri príležitosti návtevy brata kazateľa Billy-ho Graham-a v Bratislave uverila mladá sestra Evka Frnticová, nevesta veriacej sestry na Rimavskej Píle. Pri slávnosti vďakyvzdania vydala o tom svedectvo. Veľmi sa z toho radujeme a prosíme Pána o silu pre nový život.