Nečakane nás milo prekvapili brat Fajfr s manželkou z Cirkve bratskej a zvestovali nám živé Božie Slovo na text knihy Jozua – Posilni sa a maj sa zmužile. Vyzval nás aby sme boli statočnými kresťanmi. Jeho manželka (bývalá manželka veľkého misionára Stewarta z USA) nás vyzvala, aby sme sa modlili za prebudenie. Po večeroch nám premietali veľmi pekné diapozitívy z Izraela, v ktorých nám priblížili biblické miesta.

Naučili nás peknú pieseň: „Dovoľ mi ísť k vode spásy Pane, dovoľ mi piť z vody spásy Pane, dovoľ mi žiť z vody spásy Pane.“