Slávnostné novoročné kázanie kazateľa zboru br. Pavla Struhára bolo založené na texte Žalm 74:12 „Veď Boh je mojím kráľom odpradávna, On spôsobuje spásne skutky na zemi.“ Tento verš dostal zbor do nového roku. Brat kazateľ zdôraznil, že satan vnáša do cirkvi vždy nové rozpory. Nemáme ich prehlbovať, ale dať sa viesť Kráľovi, ktorý pôsobí opačne – dáva vždy nové a nové spasenie.

Modlitebný týždeň sa konal v dňoch 6.-13. Januára 1985 a mal ústrednú tému: „S Kristom zo smrti do života.“ Účasť bola dobrá. Spoliehame na Božie vedenie.