Nebadane prišiel koniec roku a s ním aj dni plné radosti – Vianoce. Vianočné sviatky aj tohto roku započali naše deti. Zhromaždenie na štedrý deň sa započalo o 16:00 hod. Sestry, ktoré viedli besiedku pripravili s deťmi bohatý program básní, spevov, rozhovorov. Zhromaždenie bolo plné jasotu. Vďaka Pánovi za deti, za rodiny, za možnosť prežívať požehnané chvíle v duchovnej rodine.

Prvý sviatok vianočný niesol sa v znamení textu Ján 10:1-131Veru, veru vám hovorím: Kto nevchádza do ovčinca dvermi, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor. 2Kto však dvermi vchádza, je pastier oviec. 3Tomu vrátnik otvára, ovce počúvajú jeho hlas, a on volá po mene svoje ovce a vyvádza ich. 4Keď vyženie všetky svoje [ovce], ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho hlas; 5cudzieho však nebudú nasledovať, ale utečú od neho, pretože nepoznajú hlas cudzích (ľudí). 6Ježiš im povedal toto prirovnanie, ale oni nerozumeli, čo im hovoril. 7I povedal im Ježiš znova: Veru, veru vám hovorím: Ja som dvere k ovciam. 8Tí, čo prišli predo mnou, sú samí zlodeji a lotri, ale ovce ich neposlúchali. 9Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu. 10Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! 11Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 13[nájomník uteká], pretože je nájomník, a nedbá o ovce.“ Pán Ježiš je pastier, ktorý vodí k živým vodám k Duchu Svätému. Kiež by sme túžili vždy po týchto vodách.