Hladinu duchovného života zboru je ťažko možno zachytiť stručnými zápismi. Ale predsa je potrebné zaznamenať, že súbežne s opravou modlitebne vedie sa v zbor aj zápas za duchovnú obnovu. Na zborových zhromaždeniach sa preberajú myšlienky o účinných modlitbách. Z túžby po plnom modlitebnom zápase vznikol aj návrh, aby sa pred prvou nedeľou v piatok večer uskutočnila modlitebná chvíľa za očistenie, za prebudenie. Dobrovoľne je treba spojiť modlitby s pôstom. Kiež by sa náš Pán k nám priznal.