Vianočnú a Silvestrovskú slávnosť sme mali po dlhom čase v spodných miestnostiach. Bolo nám tesnejšie, ale požehnane. Bol medzi nami brat J. Kremský s rodinou a na Silvestra aj brat V. Vološčuk – kazateľ. Obidvaja požehnane poslúžili.

Deti aj mládež mali živý program a spolu sme sa radovali z toho, že náš Pán prišiel a žije v nás.

Silvestrovskú slávnosť pripravil a viedol brat J. Kováčik na tému: „Kráľovstvo Božie“ na text Rim. 14:17 „Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. “ Odzneli mnohé pekné slová, úvahy, básne. Ale najdôležitejšie bolo to, že sme si uvedomili, že Pán nás pozval do svojho kráľovstva, aby sme v ňom žili a aj iných k Nemu volali. Vstúpili sme do nového roku s prosbou o Božiu prítomnosť a vedenie.