Konečne sa splnila túžba zboru - brat kazateľ vstúpil do stavu manželského. Táto radostná udalosť sa odohrala v Tekovských Lužanoch, požehnanie pre nich vyprosil kazateľ Poloha.

Obidvaja boli potom privítaní v klenovskom zbore, dňa 18.12.1983. Všetci zo srdca im prajeme mnoho radosti a požehnania v ich novej rodine a zmocnenie od Pána pre spoločnú cestu v krásnej službe pre Pána.