Po roku bola tu opäť radostná udalosť. Do manželského stavu vstúpil náš brat Milan Brádňanský. Za manželku si vzal sestru Aničku Štrauchovú zo Smižian. Pretože sa v modlitebni intenzívne pracovalo, vykonala sa sobášna pobožnosť v evanjelickom kostole za prítomnosti početného príbuzenstva. Je to v histórii zboru prvý takýto prípad. U vedúcich predstaviteľov došlo k porozumeniu a súhlasu.

Požehnanie pre ich životy vyprosil predseda Rady BJB pre Slovensko, brat kazateľ Ján Kriška na text Luk. 12:31-32<31 Ale hľadajte radšej Jeho kráľovstvo, a tamto bude vám pridané. 32 Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.“

Spevokol zaspieval tri pekné svadobné piesne. Odchádzali sme s túžbou, aby zvestované slovo našlo úrodnú pôdu v srdciach mnohých poslucháčov aj v ich živote.