Na pozvanie zboru prišiel k nám opäť brat Švec, tajomník ÚRS. Urobil prehliadku prác pri oprave modlitebne a slúžil Slovom Božím na text Rim. 14:1-61 Slabého vo viere sa ujímajte, (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie. 2 Jeden verí, že môže všetko jesť; slabý je len zeleninu. 3 Kto je (všetko), nech nepohŕda tým, kto neje (všetko), a kto neje (všetko), nech nesúdi toho, čo (všetko) je. Veď Boh ho prijal. 4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On svojmu Pánovi stojí, alebo padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udržať ho. 5 Niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý; iný zas súdi, že všetky dni (sú rovnaké). Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. 6 Kto zachováva (niektorý) deň, Pánovi ho zachováva, [a kto nezachováva (niektorý) deň, Pánovi ho nezachováva]. A kto je (všetko), Pánovi je, lebo Bohu ďakuje; kto však neje (všetko), Pánovi neje, a tiež Bohu ďakuje.“ Zdôraznil, že nikto nemá žiť sám sebe. Často si myslíme, že sme stredom, že iní majú žiť pre nás. Nie nielen, že nežijú pre nás, ale ani my nežijeme pre seba. Dal by Pán, aby sme žili pre Pána a pre blížnych.