Radostné chvíle sme prežívali v tento deň, keď Vierka s Miloslavom prišli do zhromaždenia, aby pred tvárou Pánovou i celého zboru si dali sľub vernosti pre svoj spoločný život. Požehnanie pre nich prosil a Slovom Božím slúžil brat kazateľ Kondač na text Kol. 3:15-17 „A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“ Zdôraznil myšlienku, že čas rýchlo letí. „Pane zostaň s nami“ – táto prosba nech nikdy nevymizne aj z mladej rodiny. Aj keď starneme a vonkajší človek sa ruší, vnútorne sa obnovuje deň čo deň. „Zostaňte vo mne a ja vo vás“ – hovorí Pán. Zo srdca prajeme Vierke, ktorá tak oživovala mládež, aby jej Pán požehnal v cudzej zemi na Morave, kam odchádza za manželom.

Požehnane poslúžil klenovský spevokol piesňou: „Dnes je ten krásny vytúžený deň“ a spevokol z Dambořic, ktorý spieval piesne po celý večer. Svadobná hostina bola v spodných miestnostiach za účasti celého zboru okrem najstarších.