Posledné dni v roku prežíval zbor bez kazateľa. Prvý raz zazneli tóny nových varhanov. Radostné chvíle nám pripravila opäť mládež, spevom skupiny i službou slovom. Záverečným slovom na Silvestra „stvor mi čisté srdce, ó Bože...“ vyslovil brat Stanko Antalik túžbu, aby sme všetko zanechali v starom roku a do nového vstúpili s novým, čistým srdcom. Nech s nami to náš Pán urobí.