Celý týždeň po staniciach požehnane slúžil tajomník ÚRS brat Švec. Nech mu Pán bohate požehná.