Po dlhšom čase prežíval náš zbor radostnú udalosť. Marienka Papová si brala za manžela Pavla Píša z Tekovských Lužian. Požehnanie pre ich spoločný život vyprosil a Slovom poslúžil brat kazateľ Janko Kriška, kazateľ Lužianskeho zboru. Slúžil na text Rút 1:16-17 „Ale Rút povedala: Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom! Kde ty zomrieš, zomriem i ja, a tam chcem byť pochovaná! Tak nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá: len smrť ma rozlúči s tebou! “

Zdôraznil myšlienku, že máme spoločný cieľ ísť do neba, čo nie je ľahké, ale vytvoriť nebo na zemi je ešte ťažšie – zapierať – šliapať svoje „ja.“ Manželia majú jeden smer a predsa nebo netvoria. Vytvoriť nebo na zemi, to nezáleží na kráse tela, ale na kráse ducha.

Krásne chvíle umocnil aj spevokol, ktorý zaspieval pieseň: „To je ten krásny vytúžený deň.“ Báseň „Kto nás zapíše do knihy života“ predniesla E. Kováčiková. Peknými piesňami poslúžila skupina v zložení: Pavel Ostrica, Ondrej Kováčik, Miloš Kováčik, Ján Kováčik, Peter Pap a Ľubko Šramo.

Mládež sa veľmi tešila z tejto udalosti. Svadobná hostina opäť bola v spodnej miestnosti modlitebne. Nech požehná aj túto novú rodinu v našom zbore.