Silvestrovský program sa niesol v duchu vďaky Bohu za skúšky a prosby o Boží zásah, o Božiu trpezlivosť. Napriek radostnej istote, že nás Pán neopustí, bolo cítiť v spoločnom obecenstve tieň smútku.