Letné prázdninové mesiace prešli a k zmene kazateľa nedošlo. Preto prišiel brat Kráľ a prehlásil, že odchod sa bude riešiť čo najskôr. Poslúžil na text z Jakuba 1:2-12 „Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôznych pokušení vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku. A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude mu daná. Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc; lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána. Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách. A ponížený brat nech sa chváli svojou vysokosťou a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Lebo vyšlo slnce s páľou a usušilo trávu, a jej kvet opadol, a spanilosť jej tvári zhynula. Tak uvädne aj bohatý na svojich cestách. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.“ pokušenie znamená aj skúšku. Je tu skúška zboru, možno ju Pán preto predlžuje, že nevidí v nás svoju tvár. Treba trpezlivosť a múdrosť.