Po mnohých rokoch doslúžil starý murovaný šporák. Kuchyňa sa vybetónovala, obložila a upravila. Najviac práce odviedli bratia Stanko a Ondrej Antalík. Brat Vološčuk zakúpil a dopravil sektorovú kuchyňu.

Po mnohých jednaniach povolil cirkevný tajomník opravy vo vnútri modlitebne a brat Brázda pracuje na vykonávacích projektoch.