V priebehu celého leta, ale hlavne v podjeseň bratia z Klenovca veľmi výdatne pomáhali pri výstavbe rodinného domu brata Bartoša na Rimavskej Píle. Práce organizoval brat Vološčuk. Dal by Pán, aby brat Bartoš našiel cestu späť k Pánovi i do zboru. Pred rokmi bol v Lučenci vylúčený zo zboru pre letničné náhľady.