V sobotu večer sa zišla mládež v peknom počte. Slovom Božím slúžil br. Dr. Miko z B. Bystrice z Cirkve bratskej na tému Sk. 8 – Filip a Eunuch: prostá cesta ísť, ale je pusté, často aj v zbore – necitlivosť voči iným – len v rodine a to je málo.

V nedeľu slúžila mládež na tému: Ján 15 – Vinič a letorosty. Lúčili sme sa opäť s vďakou Pánovi za požehnané obecenstvo bratov a sestier.