V tomto mesiaci sme prežili radosť z toho, že sa nám vrátil z vojenčiny náš brat Ondrej Kováčik, že zostal verný, že našiel cestu k zboru veriacich v Chebe. Ale zároveň sme zosmutneli, pretože na vojenčinu odišiel brat Vladimír Kováčik. Odprevadili sme ho s láskou a túžbou, aby zostal Pánovi verný.

V mesiaci september odsťahovala sa z nášho zboru (z Hačavy) sestra Stavinohová do Liptovského Mikuláša a brat Pavel Makovíny do Bratislavy.