Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.
Genesis 2:15-17

Každý dnes robí rovnaké rozhodnutie ako Eva a Adam v raji. A vždy to dopadne rovnako . Prečo? Lebo sa necháme oklamať...

Kázeň Štefana Pálkovácsa zo dňa 7. júla 2013