Stretnutia ľudí, ktorí hľadajú živého Boha a túžia prehlbovať vzťah s Ním.

Miesto stretnutia:

Kontakt:
Ing. Štefan Pálkovács
Nová 130
980 01   Rimavské Janovce
tel.: 047/ 5677 349
mobil: 0948 010 331
mobil: 0917 387 791

e-mail: