Niekedy sa pripájame k niečomu, len preto, lebo to robia skoro všetci, uvažujme a skúsme byť sami sebou a majme odvahu aj VYSTÚPIŤ Z RADU.

Rád by som vám povedal niečo o sebe, o tom čo som prežil za posledné mesiace. Scenár aj réžiu tohto príbehu má vo svojich rukách Pán Ježiš. Niektorí ma poznáte viac, niektorí menej a niektorí vôbec, ale to nie je dôležité, dôležité je že všetci poznáme Pána Ježiša. Všetko, čo budem hovoriť, bude o Ňom. Aj keď sa v príbehu objavia reálne osoby, ľudia ktorí žijú medzi nami, všetko to bude na Jeho slávu...

Ev. Matúša 25:35-36 „Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; bol som nahý, a zaodeli ste ma; bol som nemocný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.”
 
V priebehu tohto týždňa, no ešte skôr, pred táborom sme mali rôzne pocity či myšlienky, ktoré nám prechádzali hlavou: „Koľko detí sa prihlásilo?!“ ...