Evanjelium podľa Matúša 5:38-48

O odplate

38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. 39 Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť. 41 Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. 42 Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať.

O láske k nepriateľom

43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. 44 Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú , 45 aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. 46 Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? 47 A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania ? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Prečítali sme si časť zachyteného kázania Pána Ježiša na hore, ktoré by malo byť dostatočným vodidlom pre náš osobný každodenný kresťanský život. No v skutočnosti to tak z ďaleka nie je, preto že to nie je také jednoduché. A preto že sa nám to nedarí uvádzať do životnej praxe a už vôbec nie do nášho životného štýlu, ,,veľmi dobre nám padne,“ keď si z pera niektorých na slovo vzatých teológov a znalcov Biblie prečítame, že je to v pozemskom živote pre človeka takmer, alebo až nemožné, uvádzať do praxe to, čo Pán Ježiš povedal v tejto tzv. ,,kázni na hore,“ z ktorej som na začiatku citoval.

Iste, v sile človeka je to určite ťažké, ba až nemožné, ale v moci Ducha Svätého je to možné. Ako dôkaz som vybral tri príbehy ľudí, ktorí dokázali uplatňovať tieto zásady vo svojom živote a príbeh jedného z nich sa dokonca odohral v pred starozákonnej dobe a to v dobe tzv. patriarchov pred štyrmi tisíckami rokov, dvetisíc rokov pred tým, ako Pán Ježiš vo svojej ,,kázni na hore“ vyslovil tieto požiadavky na život človeka.

Prvý príbeh:

Slávny evanjelista a misionár Billy Bray bol pred tým ako prijal Pána Ježiša za svojho Spasiteľa známym boxeristom. Bol skutočným postrachom pre svojich súperov v ringu, preto že dokázal každého v priebehu niekoľkých minút tvrdým úderom poslať na zem. Pri jednej evanjelizácii sa obrátil, prijal Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a jeho život sa zrazu zmenil o 180 stupňov. V jeho blízkosti žil človek provokatér, ktorý sa ho veľmi bál. Tento, keď sa dozvedel, že Billy prijal Ježiša, prišiel jedného dňa za ním do jeho kancelárie a z celej sily ho udrel do tváre päsťou. Všetci, ktorí boli toho svedkami ustrnuli v nemom úžase a čakali čo sa stane. Prirodzene očakávali, že Billy to len tak nenechá a hrozným úderom zloží tohto opovážlivca na zem. Nič také sa ale nestalo. Billy si poutieral tvár a potom na útočníka láskavo pohliadol a povedal: ,,Nech ti Boh odpustí tak, ako ti aj ja odpúšťam.“ – a to bolo všetko. O niekoľko dní sa tento človek obrátil a prijal Pána Ježiša za svojho Spasiteľa.

Druhý príbeh:

Evanjelista Hudson Taylor, ktorý pôsobil v Číne, stál jedného dňa na brehu rieky a volal na prievozníka, ktorý bol so svojím člnom na druhej strane rieky, aby ho prišiel previezť na druhú stranu. Tam sa mala začať jeho nová misijná činnosť. Nikoho tam nepoznal a nikdy tam nebol. Preto sa predtým a aj v tejto chvíli modlil, aby ho Pán viedol a poslal mu nejakého človeka znalého tamojších pomerov, ktorý by mu bol v začiatkoch nejako nápomocný. Medzi tým, ako sa čln blížil a on naň čakal na brehu, prišiel tam aj jeden bohatý Číňan, ktorý sa tiež chcel previezť na druhý breh a veľmi sa ponáhľal. Keď čln dorazil ku brehu, udrel zozadu Hudsona Taylora tak silno, že tento spadol do blata na brehu rieky a vykročil že nasadne do člna. Taylor bol otrasený a vôbec neprotestoval. Pomaly sa zdvihol s tým, že počká, kým prievozník prevezie tohto bohatého Číňana na druhý breh a on sa prevezie potom. No prievozník nedbal na to, že Číňan bol bohatý a mocný. Vykázal ho z člna von so slovami: ,,Tento cudzinec ma zavolal a čln je teraz jeho.“ Bohatý a mocný Číňan bol taký prekvapený, že bez slova vystúpil z člna a pokynul Taylorovi, aby teda nastúpil do člna. Taylor ho však pozval, aby spolu s ním nastúpil do člna a previezol sa na druhú stranu rieky. Cestou mu porozprával o sebe kto je a za akým účelom ide do krajiny za riekou a tiež mu vysvetlil čo ho viedlo k tomu, že sa tak k nemu zachoval aj napriek tomu, že sa on k nemu zachoval tak hrubo. Na druhý breh rieky vystúpil celkom iný Číňan. Bol veľmi dojatý a ospravedlňoval sa mu, že sa k nemu tak hrubo zachoval. No nezostalo len pri tom. Sľúbil Taylorovi, že ho určite navštívi a pomôže mu zžiť sa s novým prostredím. Naozaj svoj sľub splnil, po niekoľkých dňoch Taylora vyhľadal, prišiel k nemu a ..? A stal sa kresťanom.

Tretí príbeh:

Tretí príbeh je, ako som už na začiatku uviedol, z Biblie a odohrával sa pred štyrmi tisícami rokov. Je to príbeh Izákovho života a dočítame sa o ňom hlavne v 26. kapitole knihy Genesis. Jeho životný príbeh sa začína v 21. kapitole, kde sa dozvedáme o jeho narodení, potom v 22. kapitole pri skúške jeho otca Abraháma, keď Boh od neho žiada aby mu obetoval svojho syna Izáka, potom v 24. kapitole sa dozvedáme o tom, ako sa oženil s Rebekou, v 25. kapitole sa dozvedáme, ako sa mu narodili dvojičky Ezav a Jákob a ako mu zomiera otec Abrahám. Sú to všetko len kusé informácie z jeho života, no o jeho skutočnej povahe sa dozvedáme hlavne v už spomenutej 26. kapitole knihy Genesis. Všeobecne znalci Biblie a historici považujú tohto človeka len za akési takmer bezvýznamné ohnivko v reťazi, ktoré malo zabezpečiť len prenos Božích zasľúbení z Abraháma na ďalšie pokolenia. Ale keď si pozorne prečítame tento pomerne krátky zápis o živote Izáka v už spomenutých miestach Biblie ale hlavne v tej 26 kapitole knihy Genesis, s prekvapením zisťujeme, že Izák vôbec nebol taký malý a bezvýznamný. Dovolím si tvrdiť, že nikto pred ním a ani za ním z ľudí neurobil také pozitívne meno svojmu Bohu medzi nepriateľskými národmi ako on. Nikto pred ním a ani za ním nedokázal žiť v pokoji a mieri uprostred svojich nepriateľov, samozrejme s výnimkou Pána Ježiša. Keby som mal stručne zhrnúť jeho životopis, tak by vyzeral asi takto:

Keď sa narodil, jeho otec Abrahám mal 100 rokov. Ako malý chlapec prežíva skúšku svojho otca, keď mal byť on Izák obetovaný. Jeho milovaná matka Sára zomiera keď má Izák 36 rokov – ešte bol vtedy slobodný. V štyridsiatke si berie za manželku Rebeku z rodiska svojich rodičov z Chárána, prežíva s ňou bezdetné obdobie 20 rokov a až potom sa im narodili známe dvojičky Ezav a Jákob. Keď sa dožíva 50 rokov, zomiera jeho otec Abrahám. V krajine nastáva sucho a hlad a Izák sa sťahuje so svojou rodinou do zeme Gerár ktorú ovládali Filištínci. Tu ho Boh veľmi požehnáva a dobre sa mu vodí. Pestuje pšenicu, ktorá mu prináša až 100 násobnú úrodu, bohatne a vzbudzuje u Filištíncov závisť a následne nenávisť, ktorá presiahne až do takého stavu, že ho o všetko oberú a Izák sa znova sťahuje, tento krát do Beršéby, kde musel prežiť roztržku, znepriatelenie a rozchod milovaných synov Ezava a Jákoba. Boh ho však aj tu požehnáva a ešte mu dopraje dožitia sa stretnutia a zmierenia týchto synov a v 35. kapitole knihy Genesis čítame o tom, ako ho spolu pochovávajú.

Tak že ako to je? Sú slová a usmernenia Pána Ježiša v kázni na hore reálne alebo nereálne – neuskutočniteľné?

Prečítajme si pozorne 5. kapitolu z Matúšovho evanjelia a potom aj 26. kapitolu z knihy Genesis a rozjímajme nad tým, čo sa tam píše.

kovond