Kázeň brata kazateľa Michala Šinka z 21. 12. 2014.

Téma kázne bola na základe textu z Jánovho evanjelia 14:27

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.